МЕДИЦИНСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ТОВАРЫ

Одесса | Мельницкая 20а | Прохоровская 19 | (048) 712-46-30 | (048) 728-60-28 | sales@simesta.com

Інструкція  з медичного застосування

Діагностичний поліспецифічний антилюдський  глобулін анти - С3d/ IgG

для проби Кумбса

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО              

 

Заступник голови Державної                                                                                     Директор ДУ «Інститут гематології

інспекції з контролю якості                                                                                          та трансфузіології АМН України»

лікарських засобів МОЗ України        

_____________ О.О. Кропивний                                                                               _________П.М. Перехрестенко

«09»    листопада  2010 р.                                                                                           «31» серпня 2010 р.

 

Назва

Діагностичний поліспецифічний антилюдський глобулін анти - С3d/ IgGдля проби Кумбса.

Основні властивості

Реагент виявляє неповні антитіла IgG, з’єднані з еритроцитами invivo  або invitro, і С3dфрагмент комплементу у прямій і непрямій пробі Кумбса.

 

Склад

Поліспецифічний реагент анти - С3d/ IgG- це суміш сироваток, отриманих від кроликів, імунізованих очищеним           IgGлюдини, та мишачих моноклональних анти-С3d.

 

Форма випуску

Діагностичний реагент у рідкому вигляді.

 

Призначення

Цей реагент призначений для виявлення неповних антитілIgG(усіх чотирьох підкласів) та фрагментів  С3d, зв?язаних з еритроцитами. Може використовуватись для тестування сироватки хворого на наявність імунних антитіл, визначення специфічності імунних антитіл, проведення проб на індивідуальну сумісність донора і реципієнта, визначення антигенів еритроцитів за допомогою реагентів, що містять неповні антитіла, виявлення аутоімунних антитіл або С3d фрагментів комплементу, фіксованих на еритроцитах.

Призначено для діагностики in vitro.

При застосуванні діагностичного поліспецифічного реагенту анти - С3d/ IgGслід керуватися даною Інструкцією, а також "Інструкцією з визначення груп крові за системами АВ0, резус та імунних антитіл", затвердженої наказом МОЗ України № 164  від 05.07.1999 р.

 

Необхідні застереження та умови проведення досліджень

Вихідний матеріал, з якого були отримані усі клітинні лінії, був тестований та дав негативну реакцію на НІV, HbsAg та HCV.

Робота із зразками крові, що досліджуються діагностичним поліспецифічним реагентом, потребує дотримання  заходів безпеки, які передбачені для роботи з необстеженою кров?ю.

Визначення проводиться за допомогою реагенту антилюдського глобуліну анти - С3d/ IgG у нативній, або стабілізованій з використаннямконсервантів (глюгіцир, цитроглюкофосфат, гепарин та ін.) венозній крові.

Визначення проводиться у приміщенні з достатнім освітленням затемператури 18 - 25?С.

Реагент не слід зберігати відкритим, бо при висиханні його активність знижується.

Не слід користуватися реагентом, якщо він має нерозчинний осад або помутніння.

Для кожного реагенту використовують окрему промарковану піпетку.

Матеріали та обладнання, які використовуються для дослідження (пробірки, пластинки, палички та ін.), після роботи слід ретельно мити та висушувати.

 

Спосіб застосування

Реакція аглютинації відбувається завдяки властивості антиглобулінових антитіл взаімодіяти з Fc-фрагментами сенсибілізуючих молекул антитіл та здатністю утворювати “місток” між сусідніми вкритими антитілами клітинами, що і призводить до формування аглютинатів, які можливо бачити неозброєним оком.

 

          1.Непрямий антиглобуліновий метод з використання 0,9 % NaCl

1.1. В чітко нумеровану чисту скляну пробірку внести 2 краплі досліджуваної сироватки.

1.2. Додати 1 краплю 3-5% суспензії стандартних еритроцитів, тричі відмитих і суспендованих в 0,9% NaCl.

1.3. Ретельно перемішати та інкубувати 30-50 хвилин при +37?С.

1.4.Чотири рази відмити клітини в 0,9 % NaCl, повністю зливаючи надосадову рідину та суспендуючи клітинний згусток при кожному промиванні.

1.5. Додати до сухого клітинного згустку 2 краплі антилюдського глобулінового реагенту анти - С3d/ IgG. Ретельно перемішати та центрифугувати при 1000 об/хв. протягом 20-60 секунд.

1.6. Знову суспендувати клітини, обережно перемішуючи, та провести макроскопічний облік.

Примітка: Занадто енергійне перемішування може призвести до зруйнування слабкої аглютинації.

1.7. Достовірність всіх негативних антиглобулінових тестів повинна бути підтверджена тестом з еритроцитами, сенсибілізованими IgG.

 

2. Непрямий антиглобуліновий метод з використанням фізіологічного розчину з низькою іонною силою –L.I.S.S.

Застосування тестових клітинних суспензій відмитих в L.I.S.S. дозволяє зменшити час інкубації до 15 хвилин. Чутливість антиглобулінового методу L.I.S.S. залежить від застосування рівного співвідношення між сироваткою та суспензією ерітроцитів. Тому рекомендується при внесенні сироватки та клітинної суспензії застосувати полуавтоматичні піпетки.

Перед приготуванням 3 - 5% суспензії в L.I.S.S. стандартні еритроцити повинні бути два рази відмиті в 0,9 % NaCl  та один раз в L.I.S.S.

2.1. В чітко нумеровану чисту скляну пробірку внести 1 краплю сироватки, яка досліджується.

2.2. Додати такий самий об?єм  3-5% суспензії стандартних клітин в L.I.S.S. (1 краплю).

2.3. Ретельно перемішати та інкубувати при 37?С протягом 15 хвилин.

Далі, як вказано в етапах 1.4 - 1.7 для непрямого антиглобулінового методу з використанням 0,9% NaCl.

 

3. Прямий антиглобуліновий метод

Прямий антиглобуліновий метод використовуєтся для визначення адсорбованих IgGабо фрагментів комплементу на еритроцитах. Проба крові, яку взяли для дослідження, повинна бути свіжою (менш, ніж за 24 години) та набраною в антикоагулянт ЕДТА (етилендіамінтетрауксусна кислота).

3.1.Підготувати 3-5% суспензію еритроцитів, що досліджуються, в 0,9 % NaCl (п.1.4).

3.2.В чітко нумеровану чисту скляну пробірку вносять 1 краплю  клітинної суспензії.

Продовжувати дослідження згідно п. 1.5.- 1.7. для непрямого антиглобулінового методу

 

УВАГА!

Забруднення досліджуваної проби, або недостатнє відмивання нейтралізують антилюдський глобулін.

Можливе отримання хибних результатів через забруднення або відхилення від рекомендацій.

 

Методи дезинфекції

По завершенню роботи відходи, що виникають при проведенні дослідження, та відпрацьований посуд підлягають дезинфекції.

Для проведення дезинфекції додати до відходів препарат Гіпохлоріт кальцію (сухий порошок, марки НГК, ГКТ), або інші хлорвміщуючі реагенти, які дозволені МОЗ України для застосування в медичної практиці в співвідношенні згідно інструкції по застосуванню. Витримати в щільно закритому посуді протягом 60 хв. По завершенню експозиції тверді відходи знешкодити. Рідкі відходи видалити в каналізацію, змивши великою кількістю води. Посуд, в якому проводилась дезинфекція, ретельно вимити мильно-содовим розчином, сполоснути великою кількістю води, висушити.Посуд для знезараження відходів має бути промаркованим і використовуватися лише для цілей дезинфекції. Лабораторний посуд після знезараження підлягає стерилізації в сухожаровій шафі в режимі 100°С протягом 60 хв. (Наказ МОЗ України №120 від 25.05.2000 р. “Порядок профілактики перинатальної трансмісії ВІЛ та попередження розповсюдження ВІЛ в акушерських стаціонарах”).

 

Умови зберігання та транспортування

Реагент анти- С3d/ IgGзберігають у сухому темному місці за температури  2 - 8°С протягом усього терміну придатності. Після розкриття флакон зберігати за температури 2 - 8?С не більше 30 діб.

 

Термін придатності - 2 роки.

 

Пакування

Поліспецифічний реагент розлитий по 3 мл у скляні флакони, закриті гумовими пробками та завальцьовані алюмінієвими ковпачками; по 3 мл у флакони з поліпропілену, закриті кришками або кришками з крапельницями.

Флакони з реагентами разом з інструкцією з застосування вкладають в коробку з картону.